Kondenzator 100uF paralelne ploče napunjen je na 500 V i baterija je uklonjena. Ako se udaljenost između njegovih ploča prepolovi, onda koja će biti nova potencijalna razlika između ploča i kolika će biti promjena u spremljenoj energiji?


Odgovor 1:

Kondenzator je na početku napunjen na 500 V, a on drži 50mC naboja. Kad se baterija iskopča i kad se ploče približe, napunjenost ostaje konstantna jer nema na raspolaganju punjenje za punjenje.

U paralelnom kondenzatoru ploča,

C=AE/dC = AE/d

where,A=areaoftheplatewhere, A = area of the plate

E=electricalpermittivityE = electrical permittivity

d=distanceb/wplatesd = distance b/w plates

Clearly,onmakingdhalf,capacitancedoubles.Clearly, on making d half, capacitance doubles.

Butthechargeremainsconstant,i.e.C1V1=C2V2But the charge remains constant, i.e. C1V1 = C2V2

ThusV2=V1/2=250VThus V2 = V1/2 = 250V

ifEnergy1=(1/2)C1V12if Energy1 = (1/2)C1V1^2

thenEnergy2=(1/2)C2V22then Energy2 = (1/2)C2V2^2

dakle energija2 = (1/2) energija1

dakle, promjena u energiji = (1/2) energije1