Jesu li američki guverneri dio Kongresa? Kakva je razlika između Zastupničkog doma i Senata?


Odgovor 1:

Guverneri nisu dio Kongresa, oni su dio izvršne vlasti, a ne zakonodavne. Dvije Kongresne komore imaju različite funkcije. Senat odobrava ugovore, potvrđuje suce Vrhovnog suda, savezne suce, službenike na razini kabineta i tijelo je koje šalje prijedloge Bijeloj kući da postanu zakon. Kuća je odakle potječu računi, oni su odgovorni za pokretanje postupaka o obrani, a iako senatori predstavljaju cijelu državu, članovi Doma predstavljaju jedan okrug u državi. Postoje 4 rijetko naseljene države u kojima nema dovoljno ljudi koji bi mogli opravdati više od jednog kongresnog okruga, tako da 1 predstavnik predstavlja cijelu državu, ali mandat u Parlamentu je dvije godine, a mandat u Senatu 6 godina. U predsjedničkoj liniji sukcesije predsjednik Doma je prvi na redu nakon što su potpredsjednik i predsjednik Senata Pro Tempore sljedeći na redu. Predsjednik Doma je predvodnik poslaničke skupine, ali u Senatu je vođa većine onaj koji ima stvarnu moć, dok je predsjednik Pro Tempore više simboličan.


Odgovor 2:

Kongres Sjedinjenih Država čine dvije kuće, Senat i Predstavnički dom Sjedinjenih Država. ... Senat ima određene odgovornosti koje Zastupnički dom ne obavlja. Ove odgovornosti uključuju slaganje ugovora i potvrđivanje saveznih dužnosnika poput suda Vrhovnog suda.

Koje su odgovornosti Senata? Ovlaštenja i postupci. Prema Ustavu, Zastupnički dom ima ovlast obnašati vladinog dužnosnika, koji u stvari služi kao tužitelj. Senat je jedini nadležan za provođenje suđenja za zločin, u osnovi služi kao porota i sudac.

Koje su odgovornosti Doma? Zastupnički dom ima dvije glavne dužnosti: donošenje zakona i nadzor rada Vlade. Glavna zadaća Senata je razmatranje prijedloga zakona koje je odobrio Zastupnički dom. Senat samo malo koristi svoje pravo da kontrolira rad Vlade.


Odgovor 3:

Ne. Guverneri pojedinih država unutar Sjedinjenih Država nisu članovi Kongresa. Oni su politički glavni rukovoditelji država u kojima su izabrani na tu funkciju.

Predlažem vam da pročitate Ustav Sjedinjenih Država i pregledate citirane web stranice kako biste stekli jasno razumijevanje zasebnih uloga Predstavničkog doma SAD-a i Senata SAD-a. Osnovne razlike su u tome što se Zastupnički dom bira u cijelosti svake dvije godine. Članovi se biraju iz predstavničkih okruga unutar država na temelju broja stanovnika. Članovi Kongresa moraju biti najmanje 25 godina da bi bili izabrani na tu funkciju.

Članovi Senata Sjedinjenih Država moraju imati najmanje 30 godina da bi bili izabrani na tu funkciju. Iz svake se države biraju dva člana Senata na šest godina. https: //www.visitthecapitol.gov / ...


Odgovor 4:

Ne. Guverneri pojedinih država unutar Sjedinjenih Država nisu članovi Kongresa. Oni su politički glavni rukovoditelji država u kojima su izabrani na tu funkciju.

Predlažem vam da pročitate Ustav Sjedinjenih Država i pregledate citirane web stranice kako biste stekli jasno razumijevanje zasebnih uloga Predstavničkog doma SAD-a i Senata SAD-a. Osnovne razlike su u tome što se Zastupnički dom bira u cijelosti svake dvije godine. Članovi se biraju iz predstavničkih okruga unutar država na temelju broja stanovnika. Članovi Kongresa moraju biti najmanje 25 godina da bi bili izabrani na tu funkciju.

Članovi Senata Sjedinjenih Država moraju imati najmanje 30 godina da bi bili izabrani na tu funkciju. Iz svake se države biraju dva člana Senata na šest godina. https: //www.visitthecapitol.gov / ...