Može li razlika između dva boda biti negativna?


Odgovor 1:

Potencijal treba referentnu vrijednost, a točka o čijem potencijalu treba odlučiti može biti ispod ili iznad referentne razine. Slično, potencijalna razlika između dvije točke ovisi o prvoj točki iz koje se mjeri.

Ako je potencijalna razlika od točke A do točke B 10 V, postaje negativna na -10 V ako se mjeri od točke B do točke A.