Imaju li "Bu Kim" i "Kim Bu" na turskom jeziku isto značenje, ali jedina je razlika između njih dvoje pravopis?


Odgovor 1:

Oboje imaju značenje "tko je ovo / to?" ali bolje je koristiti "Bu Kim". U turskom jeziku općenito je naglasak na posljednjoj riječi ili riječi prije posljednje.

Na primjer:

Intenzivno sam stavio svoj um u svoj san.

Intenzivno sam svoju prisutnost smatrao snom.

Oboje znači da sam učinio sve što sam mogao za svoj san, ali prva rečenica ima naglasak na "mojem najboljem", dok druga ima naglasak na "mom snu".

Kad kažete "Kim Bu", zapravo osuđujete osobu o kojoj tražite jer "bu" obično ne bi trebalo koristiti za ljude.