Kako izračunati P vrijednost razlike između dvije višestruke regresije?


Odgovor 1:

Ako imate dva ugniježđena modela postavljena na isti skup podataka (na primjer, možda imate model sa i jedan bez termina interakcije, recimo prihod ~ spol + obrazovanje vs prihod ~ rod + obrazovanje + obrazovanje * spol), možete koristiti vjerojatnost. test omjera: pod nultom hipotezom 2 log (L1 / L2) je klesni kvadrat podijeljen s f1-f2 stupnjeva slobode, gdje su L1 i L2 maksimalne vrijednosti funkcije vjerojatnosti za svaki od modela, a f1 i f2 su broj parametara u svakom od modela.

Ako imate dva modela ugrađena u različite skupove podataka, možete usporediti koeficijent u jednom modelu s koeficijentom u drugom modelu: pod nultom hipotezom, beta1-beta2 je normalno raspodijeljen sa srednjom nulom i sd = sqrt (se1 ^ 1 + se2 ^ 2) gdje su se1 i se2 standardne pogreške iz procjena beta u dva modela.