U C, postoji li razlika između sljedeća tri pokazivača 'int * char', 'int * char' i 'int * char'?


Odgovor 1:

Hvala za A2A.

Već postoje 2 dobra odgovora; kao što je rekao Kevin, prevoditelja ne zanima gdje stavljate bijele prostore oko slova '*', a kako je Radu rekao, char je ugrađeni tip pa ga ne možete koristiti kao naziv varijable. Od sada ću zanemariti sintaksičku pogrešku.

Ne vidim prvi stil u kodu, obično je drugi ili treći. Koji je "najbolji"? Pa, može se dati argument u korist bilo jednog, a ljudi mogu započeti "vjerske" ratove po ovom beznačajnom pitanju, baš kao i za kovrčave zagrade. Ne smetaj. Odaberite jedan, koristite ga dosljedno; ako uspostavljena konvencija u vašem timu (standardi kodiranja ili neformalna konvencija, čak i prešutna) kaže da upotrijebite neki od njih, učinite to. To jednostavno nije važno, samo pokušajte biti dosljedni.

Ali evo jednog dobrog savjeta: kada deklarirate / definirate pokazivače, na jedan po svaki redak. U suprotnom, može se pojaviti zabuna u pogledu toga koja je od varijabli pointer, a koja nije. Također je ljepši / čitljiviji, jer ćete inicijalizirati svoje pokazivače ... zar ne? ;-)