U fizici koja je razlika između rada i snage?


Odgovor 1:

dimenzija rada je [ML ^ 2T ^ -2] gdje je kao dimenzija snage snaga [ML ^ 2T ^ -3]. Rad u sekundi je snaga (sposobnost za rad ili brzina obavljanja posla). o radu se kaže treba obaviti ako se objekt kreće u smjeru sile koja se primjenjuje.

to je,

Rad = sila * pomak

Snaga = obavljeni posao / vrijeme potrebno za obavljanje posla