Postoji li razlika između "zato što" i "viđenja to"?


Odgovor 1:
Definicija da to vidimo: od - koristi se za uvođenje izjave koja objašnjava razlog za drugu izjavu Ne možemo mnogo učiniti, obzirom da su oni već donijeli svoju odluku.

Prema Merriam Webster, to je sinonim za "od"

Definicija zbog1: iz razloga koji: budući da je odmarao jer je bio umoran2: činjenica da: zbog toga što nisam otpušten je zato što moj šef još nije uspio do njega - EB White

Čak i u ovom primjeru - "razlog zbog kojeg nisam otpušten je taj što moj šef još nije postigao to pitanje" - nema smisla koristiti "gledanje toga"

"Vidjeti to" može biti zbunjujuće jer ima dvostruko značenje. To se ponekad može upotrijebiti naizmjenično jer ili može značiti da je netko nešto vidio. Interpunkcija ovdje može u potpunosti promijeniti značenje:

"Vaza je pala sa stola vidjevši da ju je mačka odgurnula." (Je li pala vaza, jer je vidjela da ju je mačka gurnula?)

"Moj automobil je zbrojen kad sam vidio da ga je drugi vozač udario." (Je li se moj automobil pokupio kad je vidio da ga je drugi vozač udario?)