Postoji li razlika između književnosti Commonwealtha i postkolonijalne književnosti?


Odgovor 1:

Commonwealth literatura odnosi se na književnost koja je nastala samo u bivšim Engleskim kolonijama, dok se Postkolonijalna književnost usredotočuje na književnost iz svih zemalja trećeg svijeta čiji su glasovi bili dodirivani eurocentričnim pristupom, a ne uključuje samo kolonije Britanije, već i Francusku, Portugal i ostale kolonijalne sile. Commonwealth literatura na svoj popis ne uključuje Englesku, pa treba napomenuti da je ovaj izraz vrlo diskriminirajući jer smatra da je Engleska previše superiorna da bi mogla biti dio nje.

Postkolonijalno se smatra boljim pojmom za opisivanje literature nekadašnjih koloniziranih zemalja, jer daje platformu za predstavljanje vlastitih pogleda i kulture koje nisu prepoznale kolonijalne sile koje su vladale ranije.