Razlika između dva broja je 56, a jedan je četiri puta veći od drugog. Koji su brojevi?


Odgovor 1:

74 2/3, 18 2/3

Neka su x i y = 2 broja

PROSTOR

xy = 56

IZRAČUNI

x = 4y *** Jedan od brojeva je 4 puta veći od drugog

4y-y = 56

3y = 56

3y / 3 = 56/3

y =

18 2/3

A ako je y = 18 2/3, tada

x =

4 (18 2/3) = 74 2/3

Dokaz:

S obzirom da je y = 18 2/3 i x = 74 2/3, tada je jednadžba

(1) 74 2 / 3–18 2/3 = 56

dokazuje da je x = 74 2/3 i y = 18 2/3 rješenje gornjeg izraza.

CH