Zbroj tri broja je 100. Razlika između veća dva je 12, a razlika između manja dva je 2. Koji su brojevi?


Odgovor 1:

Brojevi su 28, 30 i 42.

Neka su tri broja a, b i c. Navedeni uvjeti su:

  • a + b + c = 100b-a = 2or b = 2 + ac-b = 12or c = 12 + bor c = 12 + (2 + a) c = 14 + a

Stoga se riješite za a.

  • a + b + c = 100a + 2 + 14 + a + a = + 1003a 16-16 = 100-163a ÷ 3 = 84 ÷ 3a = 28

Sada uzmite vrijednost za b.

  • b = 2 + ab = 2 + 28b = 30

Konačno, dobili vrijednost za c.

  • i c = 14 + 14 = 42 + 28 c =

Tako su brojevi 28, 30 i 42.

Verifikacija:

  • 28 + 30 + 42 = 10042–30 = 1230–28 = 24

Odgovor 2:

Let the numbers be x, y and z withx>y>zthen\text{Let the numbers be x, y and z with}\,\,x\gt y\gt z\,\,\text{then}

x+y+z=100xy=12yz=2x + y + z = 100\qquad x - y = 12\qquad y - z = 2

x+y+z=100x + y + z = 100

    (xy)(yz)+3y=100\implies (x - y) - (y - z) + 3 y = 100

    122+3y=100\implies 12 - 2 + 3 y = 100

    3y=90    y=30\implies 3 y = 90\implies y = 30

xy=12    x30=12    x=42x - y = 12\implies x - 30 = 12\implies x = 42

yz=2    30z=2    z=302=28y - z = 2\implies 30 - z = 2\implies z = 30 - 2 = 28


Odgovor 3:

Let the numbers be x, y and z withx>y>zthen\text{Let the numbers be x, y and z with}\,\,x\gt y\gt z\,\,\text{then}

x+y+z=100xy=12yz=2x + y + z = 100\qquad x - y = 12\qquad y - z = 2

x+y+z=100x + y + z = 100

    (xy)(yz)+3y=100\implies (x - y) - (y - z) + 3 y = 100

    122+3y=100\implies 12 - 2 + 3 y = 100

    3y=90    y=30\implies 3 y = 90\implies y = 30

xy=12    x30=12    x=42x - y = 12\implies x - 30 = 12\implies x = 42

yz=2    30z=2    z=302=28y - z = 2\implies 30 - z = 2\implies z = 30 - 2 = 28


Odgovor 4:

Let the numbers be x, y and z withx>y>zthen\text{Let the numbers be x, y and z with}\,\,x\gt y\gt z\,\,\text{then}

x+y+z=100xy=12yz=2x + y + z = 100\qquad x - y = 12\qquad y - z = 2

x+y+z=100x + y + z = 100

    (xy)(yz)+3y=100\implies (x - y) - (y - z) + 3 y = 100

    122+3y=100\implies 12 - 2 + 3 y = 100

    3y=90    y=30\implies 3 y = 90\implies y = 30

xy=12    x30=12    x=42x - y = 12\implies x - 30 = 12\implies x = 42

yz=2    30z=2    z=302=28y - z = 2\implies 30 - z = 2\implies z = 30 - 2 = 28