Što je sud i koja je razlika između njega i arbitra?


Odgovor 1:

Tribunal je kvazi pravosudno tijelo ovlašteno za raspravljanje i odlučivanje o sporovima određenih kategorija. Za CAT središnji upravni sud raspravlja o sporovima u vezi s uslužnim pitanjima vladinih zaposlenika. Tribunal je stvaranje zakona i može nastati samo donošenjem zakona, što znači da kad Parlament usvoji zakon o stvaranju suda, tek tada nastaje, zakon propisuje nadležnost sudova, njegove ovlasti i funkcije, itd.

S druge strane, arbitraža je dobrovoljno rješavanje sporova u trgovačkim ili građanskim stvarima. Dvije strane u sporu mogu zajednički sklopiti i arbitražni sporazum čime se isključuju iz suda i prelaze u arbitražu.

Akt o arbitraži samo određuje određene postupke koji se moraju primijeniti za vrijeme arbitražnog postupka, ali ne uređuje cijeli postupak arbitraže, niti utvrđuje kvalifikacije, zahtjeve arbitra.

Arbitraža je način uštede vremena za rješavanje sporova, ali tribunal funkcionira poput suda iako na svom odboru ima članove vijeća koji nisu suci.


Odgovor 2:

Hvala za A2A,

Tribunal je nešto što je poput suda, ali Tribunal se posebno formira prema bilo kojem zakonu, recimo za porez na dohodak to je Apelacioni sud za porez na dohodak (ITAT), za pravo trgovačkih društava to je Nacionalni sud za pravo na društva (NCLT).

Dok je arbitar osoba koja rješava slučajeve izvan suda. Arbitar je algegeter treća osoba (pojedinac koji nema nikakve veze s bilo kojom od strana i daje svoje stavove neovisno)

Npr. Postoje dva brata koja se zovu A i B, imaju pitanja vezana za nekretnine koja su g. X. imenovala arbitrom zbog davanja njegovih neovisnih stavova i on u skladu s tim raspodjeljuje imovinu među njima, a to se s njima oboje sporazumijeva. Dakle, ovdje se slučaj rješava izvan suda.

Dok se u sudu raspravljaju o pitanjima koja se tiču ​​određenog zakona.