Koja je osnovna razlika između nosive konstrukcije i konstrukcije okvira?


Odgovor 1:

STRUKTURA SA OBNOSLJIVOJU

Noseća konstrukcija prenosi opterećenje na Temelj na ovaj način,

Ploča -> Zid -> Zaklada.

Temelj nosive konstrukcije izrađen je od ruševinskih zidova ili kamena koji nose sav teret koji dolazi sa zida.

Zid koji je i nosivi element.

Problem je i u tome što kada se u bilo kojoj situaciji zidovi sruše, tada će se srušiti cijela struktura.

  • Konstrukcije ležaja opterećenja nisu vrlo učinkovite u potresu, ali to ne znači da će se sva struktura konstrukcije ležaja u budućnosti srušiti.
  • Taj Mahal je najbolji primjer nosive konstrukcije.

No, problem je što se radni rad povećava, a Materijal poput cigle je također potreban u Količina.

U slučaju nosive konstrukcije.

STRUKTURA OKVIRA

Ploča -> Gred-> Stupac-> Temelj

Gred se oslanja na ploču pa je potrebno savijanje i smicanje ploče.

Stupac koji uzima sile kompresije.

NADAM SE DA ĆE VAM ODGOVOR.


Odgovor 2:

Ostali su odgovori dobro objasnili činjenice i brojke, evo još dodatka tim odgovorima:

Nosivi zid ili nosivi zid je zid koji nosi opterećenje na njemu noseći svoju težinu na temeljnu konstrukciju. Materijali koji se najčešće koriste za izgradnju nosivih zidova u velikim zgradama su beton, blok ili opeka.

Okvirne strukture su konstrukcije koje imaju kombinaciju snopa, stupa i ploče kako bi se odupirale bočnim i gravitacijskim opterećenjima. Ove se građevine obično koriste za prevladavanje velikih trenutaka koji se razvijaju zbog opterećenja.

1. Kruta struktura okvira

Koji se dalje dijele na:

  • Završilo je završavanje Fiksno je završeno

2. Konstruirana okvira okvira

Koji je dalje podijeljen na:

  • Okviri s gredomPortalni okviri

Definicija, vrste okvira okvira

Pogledajte ovdje gore desno se opterećenje crtanja prenosi kroz zid koji je nosiva konstrukcija, a s lijeve strane teret crtanja je prebačen kroz stupove okvira tako da je njegova struktura okvira.


Odgovor 3:

Ostali su odgovori dobro objasnili činjenice i brojke, evo još dodatka tim odgovorima:

Nosivi zid ili nosivi zid je zid koji nosi opterećenje na njemu noseći svoju težinu na temeljnu konstrukciju. Materijali koji se najčešće koriste za izgradnju nosivih zidova u velikim zgradama su beton, blok ili opeka.

Okvirne strukture su konstrukcije koje imaju kombinaciju snopa, stupa i ploče kako bi se odupirale bočnim i gravitacijskim opterećenjima. Ove se građevine obično koriste za prevladavanje velikih trenutaka koji se razvijaju zbog opterećenja.

1. Kruta struktura okvira

Koji se dalje dijele na:

  • Završilo je završavanje Fiksno je završeno

2. Konstruirana okvira okvira

Koji je dalje podijeljen na:

  • Okviri s gredomPortalni okviri

Definicija, vrste okvira okvira

Pogledajte ovdje gore desno se opterećenje crtanja prenosi kroz zid koji je nosiva konstrukcija, a s lijeve strane teret crtanja je prebačen kroz stupove okvira tako da je njegova struktura okvira.


Odgovor 4:

Ostali su odgovori dobro objasnili činjenice i brojke, evo još dodatka tim odgovorima:

Nosivi zid ili nosivi zid je zid koji nosi opterećenje na njemu noseći svoju težinu na temeljnu konstrukciju. Materijali koji se najčešće koriste za izgradnju nosivih zidova u velikim zgradama su beton, blok ili opeka.

Okvirne strukture su konstrukcije koje imaju kombinaciju snopa, stupa i ploče kako bi se odupirale bočnim i gravitacijskim opterećenjima. Ove se građevine obično koriste za prevladavanje velikih trenutaka koji se razvijaju zbog opterećenja.

1. Kruta struktura okvira

Koji se dalje dijele na:

  • Završilo je završavanje Fiksno je završeno

2. Konstruirana okvira okvira

Koji je dalje podijeljen na:

  • Okviri s gredomPortalni okviri

Definicija, vrste okvira okvira

Pogledajte ovdje gore desno se opterećenje crtanja prenosi kroz zid koji je nosiva konstrukcija, a s lijeve strane teret crtanja je prebačen kroz stupove okvira tako da je njegova struktura okvira.