Kakva je razlika između dvosmjerne ANOVE i MANOVE?


Odgovor 1:

S dvosmjernom ANOVA, imate jednu kontinuirano ovisnu varijablu i dvije varijable kategoričkog grupiranja za neovisne varijable. MANOVA modelira nekoliko ovisnih varijabli istovremeno i možete uključiti različite neovisne varijable. Koristite MANOVA kada imate više ovisnih varijabli koje su povezane jer ove dodatne informacije pružaju koristi.

Više o tome možete pročitati u mom blogu o MANOVI: http: //statisticsbyjim.com/anova ...


Odgovor 2:

U ANOVA ispitujemo da li postoji statistički značajan učinak neovisnih varijabli na kontinuirano zavisnu varijablu koristeći zbroj kvadrata. Ali ovdje imamo samo jednu ovisnu varijablu. Vrlo je jednostavno, ali u praktičnom životu problemi su složeni. Dakle, možemo imati više od jedne ovisne varijable. ANOVA možemo koristiti za svaku ovisnu varijablu zasebno, ali koristeći Multivarijantnu analizu varijance ili MANOVA to možete učiniti u jednoj analizi.

Dakle, o MANOVI možemo razmišljati kao o multivarijantnom produžetku ANOVE. Na taj način MANOVA objašnjava koliko varijabilnosti ovisnih varijabli objašnjavaju istovremeno neovisne varijable.

Provjerite vezu za članak o ANOVI i MANOVI | Statistika | Znanost podataka