Kakva je razlika između crne rupe i maglice?


Odgovor 1:

Maglina je oblak plinova koji gravitiraju oblikujući nebeski objekt, najpotrebnije zvijezdu. Tako sve zvijezde počinju kao maglice. Naprotiv, crna rupa je posljednja faza u životu zvijezde. Da kažem, sve Negulje ne postaju zvijezde, a sve zvijezde ne postaju crne rupe. Zvijezde koje su supermasivne nakon pozornice završavaju se u tim izrazito gustim karakteristikama prostora-vremena koje nazivamo crnim rupama. Dakle maglice su Zvjezdani zametak, a Crne rupe su mrtva tijela s Rigor Mortisom.


Odgovor 2:

Crna rupa i maglica dvije su različite stvari. Maglina je skupina zvijezda, prašine i oblaka plina. Postoji oko 5000 maglica. Postoje plave, zelene nubele koje su poznate kao orjan.

Tamo gdje crna rupa nastaje distruciranjem zvijezda nakon milijardi godina. To je među najjačim stvarima na univerzitetima. Vrlo je masivna i gušća, čak može usisati svjetlost. Postoje dvije vrste crnih rupa Stellar-Mass i Super Massive crne rupe