Koja je razlika između prevoditelja i IDE-a?


Odgovor 1:

Kompajler sastavlja samo (a možda i Veze) vaš kôd iz teksta u binarne op kodove koje računalo (ili virtualni stroj poput Jave) može pokrenuti.

IDE - INTEGRIRANO razvojno okruženje - pokreće vaš prevodilac, stavlja pokazivač na pogreške, možda će moći pokretati program unutar programa za uklanjanje pogrešaka i omogućiti vam da naizgled zakoračite kroz izvorni kôd dok program radi.

INTEGRIRANJE uređivača, prevodilaca, veznika, provjere sintakse, ispravljača pogrešaka, a možda i drugih alata poput grafičkih i drugih uređivača resursa.