Koja je razlika između feministkinje i radikalne feministice?


Odgovor 1:

Feministkinja je osoba koja vjeruje u feminizam i pokušava postići promjene koje pomažu ženama da dobiju jednake mogućnosti i prava.

dok,

Radikalna feministkinja je osoba koja zahtijeva radikalno preuređivanje društva u kojem je ukidanje nadmoći u svim društvenim i ekonomskim okvirima.

Slika ispod opisuje ga prikladnije: