Kakva je razlika između letaka i brošure?


Odgovor 1:

LETAK

Letak je obično pojedinačni, razvučeni tiskani list koji služi za privlačenje pozornosti na događaj, uslugu, proizvod ili ideju. Letak obično sadrži vrlo jednostavnu poruku koja se može brzo prenijeti. Letak je obično ispisan na papiru veličine 8,5 ”x 11” kako bi se troškovi smanjili, mada se letci mogu kreirati u bilo kojoj veličini koja je jednostavna za rukovanje. Također, ispis je najčešće na jednoj strani papira, iako ne postoji zakon koji kaže da letaci ne mogu biti ispisani na obje strane.

Rasprostranjuju se ručno gdje god se kupci ili ljudi mogu okupljati ili prolaziti, primjerice na sajmu ili drugom popularnom mjestu.

Letak obično ima relativno kratak vijek trajanja, poput korištenja za najavu jednokratnog događaja poput velikog otvaranja ili posebne promocije. Dakle, papir koji se koristi za letke ne mora nužno biti papir velike težine.

BROŠURA

Brošura može imati specifikacije slične letaku, ali brošura gotovo uvijek ima ispis na obje strane. A za razliku od letaka koji je obično ostavljen ravan, brošura sadrži nabore koji stvaraju više ploča ili stranica informacija, poput jednostavnog preklopa C ili kreativnijeg dvostrukog preklopa. Brošure se mogu stvoriti i iz više listova međusobno povezanih. Ponekad se manje, jednostavnije brošure nazivaju pamfletima.

I dok je letak obično 8,5 ”x 11”, brošure su u ponudi u različitim standardnim ili prilagođenim veličinama. Stranice brošure uglavnom su veće težine papira.

Brošure se uglavnom ne distribuiraju tako slobodno kao letaci. Obično prodajni brošure distribuiraju samo nakon što neki potencijalni kupac pokaže neki početni interes. To je zato što se više novca obično ulaže u brošuru nego u letak

Flajeri i brošure imaju različite karakteristike, ali obje su važne marketinške alate koje mogu koristiti bilo koje tvrtke ili organizacije.

Ako vam trebaju nacrti letaka i brošura, samo kontaktirajte Zera Creative. Mogu vam pomoći kod ideja, dizajna i izgleda vašeg komada.


Odgovor 2:

Ovo je moja definicija, ali uvijek možete potražiti Internet. Letak može biti bilo koje veličine papira, a obično je najava događaja s najmanje informacija.

Dok je brošura trostruki 8,5 x 11 listova papira, možda teže težine od pisanja papira, ponekad s glatkom završetkom i malo klasičnijim izgledom. Daje više informacija, može biti o raznim stvarima, oglašavanju knjige, otvaranju, sastanku, predavanju itd. S kontaktnim podacima


Odgovor 3:

Razlika između letaka i brošure

Zatim, do posjetnica i dopisnica, letaci i brošure su dva najpopularnija tiskana djela. Razlika između letaka i brošure nekima je jasna, a drugima nije toliko jasna. Sada nikad nisam vidio nikakva formalna pravila koja bi definirala razlike između letaka i brošura, ali u mom iskustvu, razlika je dijelom određena njihovim fizičkim karakteristikama, a dijelom i njihovom namjenom.

Što je letak?

Letak je obično pojedinačni, razvučeni tiskani list koji služi za privlačenje pozornosti na događaj, uslugu, proizvod ili ideju. Letak obično sadrži vrlo jednostavnu poruku koja se može brzo prenijeti. Letak je obično ispisan na papiru veličine 8,5 ”x 11” kako bi se troškovi smanjili, mada se letci mogu kreirati u bilo kojoj veličini koja je jednostavna za rukovanje. Također, ispis je najčešće na jednoj strani papira, iako ne postoji zakon koji kaže da letaci ne mogu biti ispisani na obje strane.

Ovisno o načinu na koji se upotrebljavaju, letci se ponekad nazivaju i rukopisima, letacima, umetcima ili okruglicama. Rasprostranjuju se ručno gdje god se kupci ili ljudi mogu okupljati ili prolaziti, primjerice na sajmu ili drugom popularnom mjestu. Također se letci mogu presaviti i staviti na karticu kao komad za samo slanje pošte (aka "poštar") ili zatvoriti u kovertu. Letak se može ispisati u bilo kojoj boji tinte, mada je tisak u boji najomiljeniji jer je svrha letaka primijetiti i pročitati.

Letak obično ima relativno kratak vijek trajanja, poput korištenja za najavu jednokratnog događaja poput velikog otvaranja ili posebne promocije. Dakle, papir koji se koristi za letke ne mora nužno biti težak papir. Međutim, letak se može ispisati na debljem papiru kako bi bio trajniji ako sadrži podatke koji će se pozivati ​​na novo i ponovno, na primjer, ako se koristi kao tehnički list proizvoda ili upute.

Što je brošura?

Brošura može imati specifikacije slične letaku, ali brošura gotovo uvijek ima ispis na obje strane. A za razliku od letaka koji je obično ostavljen ravan, brošura sadrži nabore koji stvaraju više ploča ili stranica informacija, poput jednostavnog preklopa C ili kreativnijeg dvostrukog preklopa. Brošure se mogu stvoriti i iz više listova međusobno povezanih. Ponekad se manje, jednostavnije brošure nazivaju pamfletima.

I dok je letak obično 8,5 ”x 11”, brošure su u ponudi u različitim standardnim ili prilagođenim veličinama. Stranice brošure uglavnom su težeg papira. To se događa ne samo da bi se povećala percepcija o kvaliteti, već i zato što je brošura zamišljena tako da je trajnija jer se njeguje i spominje u njoj. Također, bilo kakav kvalitetan ispis brošura u Dubaiju vrši se u cijeloj boji i ima neku vrstu sjaja od UV ili vodene prevlake.

Brošure se uglavnom ne distribuiraju tako slobodno kao letaci. Obično prodavači brošure distribuiraju tek nakon što potencijalni kupac pokaže neki početni interes. To je zato što se više novca ulaže u brošuru nego u letak. Brošura mora biti vrhunske kvalitete, jer njezin je posao pomoći u predstavljanju proizvoda, istaknuti uslugu ili promovirati tvrtku. Prilikom donošenja odluke o kupnji, kupci će usporediti kvalitetu vaše promotivne literature s onima vaše konkurencije, tako da se tiskanje brošura ne bi smjelo skrivati.

Letak i brošure imaju različite karakteristike, ali obje su važne marketinške alate koje mogu koristiti bilo koje tvrtke ili organizacije. Ako imate dodatnih pitanja o lecima ili brošurama, samo nas kontaktirajte. Možemo vam pomoći oko ideja, dizajna i izgleda vašeg komada.