Koja je razlika između formalnog naboja i djelomičnog naboja? Koja je svrha definiranja takvih izraza?


Odgovor 1:

Električni naboj se kvantizira, što znači da dolazi samo u određenim količinama, a postoji najmanja količina. Najmanja količina naboja opažena u prirodi je 1,6 X 10 ^ -19 Coulomb. Elektroni imaju negativan naboj od ove količine, protoni imaju pozitivan iznos. Postoje subatomske čestice s manjim nabojima, ali one se nikada ne nalaze neograničene, pa je najmanji naboj još uvijek naboj protona ili elektrona.

Usporedite to s valutom, koja je također kvantizirana. Najmanji iznos američke valute koji možete dati bilo kome je jedan cent, 0,01 USD, a svaki drugi iznos valute koji ste dali nekome mora biti višestruki.

Sada se u nekim situacijama može činiti da molekula ima djelomični pozitivni naboj s jedne strane, a djelomični negativni naboj s druge. To je zato što gustoća elektrona nije jednoliko raspoređena u molekuli. Usporedite to s dvije obitelji, Smithom i Jonesom, koji su susjedi, svaka sa dvoje djece. Djeca se cijelo vrijeme igraju zajedno, ali oni provode više vremena igrajući se u Jonesovoj kući nego Smiths, jer Jones ima bazen i najnovije videoigre. Roditelji razgovaraju na roštilju u susjedstvu jednom prilikom, a gospodin Smith kaže gospođi Jones: "Sljedeće godine, po popisu stanovništva, morate reći da imate 2,5 djece, a ja ću reći 1,5, jer se to čini tako." Tako je i s djelomičnim nabojima.