Koja je razlika između formule i funkcije? Možemo li reći da se slabo napisana funkcija naziva formula?


Odgovor 1:

Odgovor Joachima Pensea Mogu li se sve matematičke funkcije u potpunosti replicirati pomoću slijeda operatora '+', '-', 'x', '/' (kao što to možemo učiniti i sa snagom x)?

Michael Michael Church odgovor na pitanje Zašto 0,1 + 0,2 nije jednako 0,3 u većini programskih jezika?

Postoji li matematička funkcija koja dva broja pretvara u jedan tako da se ta dva broja uvijek iznova mogu izdvojiti?

Kako to da neke funkcije odjednom prestanu raditi?