Koja je razlika između plina i pare na temelju kritične temperature?


Odgovor 1:

a gas is a vapor vapor je gas. oni su ista stvar. Jedina je razlika u njihovoj upotrebi. pare često koristimo za upućivanje na plin koji je tek nedavno bio tekućina. Ali, to je još uvijek samo plin.

Ako rashladite zrak na manje od -77K, možete dobiti tekući dušik (i tekući kisik). Ako ih ugrijete natrag, oni isparaju i ispuštaju pare dušika, odnosno kisika. Ipak, neki misle da je kisik plin. razdoblje. i to se nekako razlikuje od vodene pare (koja je također samo plin).