Koja je razlika između zrakoplova općeg zrakoplovstva i letjelica korisnog zrakoplova?


Odgovor 1:

Zrakoplovstvo općeg zrakoplovstva može ili ne mora biti kategorizirano kao pripadnik kategoriji "korisnost". Dva pojma se međusobno ne isključuju.

Kategorija korisnosti odnosi se na zrakoplove koji su sposobni izvesti neke vrlo osnovne aerobatske maneure, obično uključuju stvari poput okreta, lustera, lijenih osmica itd.

Mnogi zrakoplovi općeg zrakoplovstva mogu se upravljati ili u uobičajenoj ili korisnoj kategoriji. Na primjer, Cherokee 180 koji sam djelomično posjedovao spada u kategoriju korisnosti kada njegovu težinu i ravnotežu držite u nekim prilično strogim granicama. No možete nositi puno veću težinu, uključujući putnike na stražnjim sjedalima, ako to radite samo u uobičajenoj kategoriji. To bi mogla biti normalna kategorija na jednom letu, a korisna kategorija pri sljedećem letu. Certifikovano je za zavrtanje i pločice i takve samo kada se rade u okviru korisnih ograničenja težine.

To što je zrakoplov certificiran u normalnoj kategoriji ne znači da se ne može oporaviti od centrifuge. To samo znači da je protuzakonito i nesigurno namjerno vrti se u toj ravnini.