Koja je razlika između hidrauličke turbine i hidrauličkog motora?


Odgovor 1:

Hidraulička turbina je stroj u kojem se kinetička energija tekućine koja se kreće pretvara u mehaničku snagu impulsom ili reakcijom fluida s nizom kanti, vesla ili lopatica raspoređenih oko opsega kotača ili cilindra. Mehanička snaga obično ima oblik okretnog momenta na rotirajućoj osi.

Motor je generički izraz za stroj koji pretvara različite vrste energije (kemijsku, električnu, hidrauličku, pneumatsku ...) u mehaničku snagu (opet tipično zakretni moment na rotirajućoj osi).

Temeljna razlika između, na primjer, hidrauličkog motora i hidrauličke turbine je ta što je turbina dizajnirana za maksimalnu učinkovitost i obično se koristi za proizvodnju električne energije, dok je hidraulički motor samo pokretač za koji je energetska učinkovitost manje važna nego na primjer reakcija vrijeme.