Koja je razlika između spojnice, terminala i centrale?


Odgovor 1:

Prema konvencijama Željeznica

Čvor - postaja na kojoj se susreću najmanje dvije različite linije.

Terminus-stanica na kraju linije iza koje ne postoji linija.

Središnja - postaja s koje idu najmanje 4 linije u različitim smjerovima.

Središnje mora biti Čvorište.

Ali ne mogu svi čvorišta biti središnji.