Koja je razlika između leme i riječi u lingvistici? https://wordnet.princeton.edu/man/wndb.5WN.html


Odgovor 1:

"Lemma" je pojam koji se u nekim granama lingvistike upotrebljava za označavanje osnovnog citata oblika riječi za potrebe unosa u rječnik. Koji oblik ima ovisi uvelike o specifičnostima dotičnog jezika i dijelu govora, ali obično je to morfološki najjednostavniji oblik iz kojeg se mogu izvesti drugi oblici.

Na primjer, u engleskom jeziku leme za imenice postoje u jednini, glagoli su u golom infinitivu, a zamjenice u nominativu, a pridjevi / prilozi u nekonkurentnim nespolativnim oblicima. Budući da je engleski morfološki vrlo jednostavan, odlučivanje o lemama je jednostavno kao uklanjanje riječi iz prepisa i upotreba baze, jer većinu vremena iz ovog oblika možete izvući stvari poput množine, prošlih particija i usporednica.

Na složenijim jezicima malo je izazovnije. Na primjer, latinski jezik ima infinitiv, ali glagolska lema obično je jednina indikacija pojedinačne riječi. Arapski navodi glagole u muškom rodu treće osobe savršen. Finski je prisiljen uvrstiti gradated stabljike za svoje imenice lema, a njemački mora sadržavati nepravilne množine, a ponekad i oblike flektovanih oblika za iste. Zaista ovisi o specifičnostima jezika, ali leme su obično oblik koji se koristi kao neka vrsta "osnove" iz koje učenik može stvoriti maksimalan broj drugih oblika s razumnom točnošću.