Koja je razlika između ravni površine i vodoravne površine?


Odgovor 1:

U praktičnom smislu nema razlike u veličini ljudske ljestvice, tj. Na površini do 100 km².

Vodoravna je definirana s obzirom na vertikalu u bilo kojoj točki, vodoravna linija koja definira vertikalu na bilo kojem mjestu, kao da je ravnina okomita na nju.

Ravna površina je također definirana kao smjer koji je okomit na vodoravnu liniju ili smjer gravitacije.

Njih dvije se ne razlikuju na malim udaljenostima.


Odgovor 2:

Ravna površina: Ravna površina definirana je kao zakrivljena površina koja je u svakoj točki okomita na smjer gravitacije u točki. Površina mirne vode je zaista ravna površina. ... Horizontalna ravnina: Horizontalna ravnina kroz točku je ravnina tangencijalna ravnoj površini u toj točki.


Odgovor 3:

Hvala Arunpandi Mahalingam za A2A

Postoji 8 odgovora!

Ravna površina i vodoravna ravnina su izrazi koji se koriste u geodetskom snimanju.

Ovdje je ravna površina definirana kao zakrivljena površina koja je u svakoj točki okomita na smjer gravitacije u točki.

Vodoravna površina ili vodoravna ravnina kroz točku je ravnina tangencijalna ravninskoj površini u toj točki.

Nadam se da ovo pomaže.