Koja je razlika između linearnog gibanja i jednoličnog linearnog gibanja?


Odgovor 1:

Svi jednolični linearni pokreti mogu se nazvati linearnim pokretima, ali nisu svi linearni pokreti jednolični linearni pokreti ……

Linearno gibanje, u kojem se tijelo kreće u pravoj liniji i može se kretati jednoličnom brzinom ili se može ubrzati ...... s druge strane ......> Ujednačenim linearnim pokretima tijelo se kreće u ravnoj liniji, ali mora se kretati jednoličnom brzinom; ubrzanje je 0….