Koja je razlika između modifikatora AS i 80?


Odgovor 1:

koji podržava napore kirurga tijekom postupka. Imajte na umu da "drugi liječnik" NIJE dio ovog opisa modifikatora. Modifikator -AS određuje kvalifikacije ovog pomoćnika.

Ne postoje sukobi između ta dva modifikatora. Medicare samo izjavljuje da želi znati tko (kvalifikacije) prije nego što znaju što (potpomognuto u operaciji). Posljednji dio opisa modifikatora-AS („… za pomoćnika na operaciji“) nejasno je pomaže li ovaj profesionalac primarnom kirurgu ili općenito tijekom operacije. Modifikator -80 uklanja nejasnoće.