Kakva je razlika između nacionalizirane i privatne banke?


Odgovor 1:

"Sve su privatne banke nacionalizirane i sve nacionalizirane banke nisu privatne banke".

Nacionalizirana banka u javnom sektoru je banka kojom je upravljala poluvladina ili kvazi vladina jer je 50% ili više sredstava bilo iz operacija središnje države, a preostalih 50% ili manje ili više mogu se unijeti u sustav iz javnih dionica s otvorenog tržišta.

Ovdje je politike postavilo vladino izabrano tijelo prema smjernicama IRB-a.

Dok je banka privatnog sektora banka kojom je upravljao isključivo skup privatnih organizacija formiranih na osnovu zakona o bankarstvu i trgovačkim društvima iz Indije, a 100% sredstava je iz grupe pojedinaca / tvrtki / povjerenja / organizacija itd., Također iz otvorenih tržište.

Ovdje su politike postavili Upravni odbor tvrtke i bankarski stručnjaci prema smjernicama IRB-a.


Odgovor 2:

Razlika između njih je u pogledu rezerve kapitala / vlasničkog kapitala i upravljačkog tijela ... .. U nacionaliziranim bankama iz javnog sektora najmanje 50% kapitala drži središnja država ...... gdje kao kapital privatnog sektora postoji koju drži pojedinac ili grupa ljudi iz privatne organizacije


Odgovor 3:

Razlika između njih je u pogledu rezerve kapitala / vlasničkog kapitala i upravljačkog tijela ... .. U nacionaliziranim bankama iz javnog sektora najmanje 50% kapitala drži središnja država ...... gdje kao kapital privatnog sektora postoji koju drži pojedinac ili grupa ljudi iz privatne organizacije