Koja je razlika između jezgre i nuklearne materije?


Odgovor 1:

Nuklearna materija - nije stvar u jezgri, već hipotetička tvar koja se sastoji od ogromnog broja protona i neutrona koji međusobno djeluju samo nuklearne sile, a ne Kulonove sile.

Volumen i broj čestica su beskonačni, ali omjer je konačan. Nuklearna tvar je idealizirani sustav interaktivnih nukleona (protona i neutrona) koji postoji u nekoliko faza.

Dok je jezgro - pozitivno nabijena središnja jezgra atoma, koja se sastoji od protona i neutrona i sadrži gotovo svu njegovu masu.