Koja je razlika između paketa i komponente?


Odgovor 1:

"Koja je razlika između paketa i komponente?"

U elektronici su komponente mali elektronički uređaji koji se obično lemljuju u ploču (PCB). Postoje aktivne komponente poput otpornika, kondenzatora, induktora, dioda i aktivnih komponenti poput tranzistora i integriranih krugova.

Paket je fizička omotnica komponente. Oni se mogu jako razlikovati za istu komponentu. Neke su lakše raditi, a druge su više optimizirane za automatsku montažu.

Otpornik u različitim paketima. Otpornik s lijeve strane kroz rupe, montirani na desnoj površini.

Različiti paketi s integriranim krugom.


Odgovor 2:

Kako je imenica razlika između komponente i paketa ta što je komponenta manji, samostalni dio većeg entiteta, često se odnosi na proizvedeni objekt koji je dio većeg uređaja, a paket je nešto što je pakirano, paket, kutija, omotnica.

Komponenta protiv paketa - u čemu je razlika? | WikiDiff