Kakva je razlika između "župe", "okruga" i "okruga" u SAD-u?


Odgovor 1:

Između prve dvije, ne puno; To su uglavnom regionalne varijacije u dijalektu. Županija je obično manja jedinica od županije, bliža je nekom gradu ili općini (iako je na Aljasci županija jednaka županiji). Župa je istovjetna županija u Louisiani, koja je izvorno organizirana prema crkvenim župama, a ne o svjetovnim vladinim jedinicama.


Odgovor 2:

Župa je crkveni izraz koji znači administrativni okrug (izvorno) rimokatoličke crkve, centriran oko jedne crkve i kojim upravlja svećenik. Danas je to ekvivalent županiji i izraz je svojstven državi Louisiana.

Županija je općinsko upravno područje, definirano jasno crtanim granicama, velikog grada i kojim upravlja izabrani općinski službenik koji podnosi izvještaje Gradskom vijeću ili gradonačelniku. Na primjer, New York City je podijeljen u pet oblasti: Bronx, Manhattan, Staten Island, Queens i Brooklyn.


Odgovor 3:

Župa je crkveni izraz koji znači administrativni okrug (izvorno) rimokatoličke crkve, centriran oko jedne crkve i kojim upravlja svećenik. Danas je to ekvivalent županiji i izraz je svojstven državi Louisiana.

Županija je općinsko upravno područje, definirano jasno crtanim granicama, velikog grada i kojim upravlja izabrani općinski službenik koji podnosi izvještaje Gradskom vijeću ili gradonačelniku. Na primjer, New York City je podijeljen u pet oblasti: Bronx, Manhattan, Staten Island, Queens i Brooklyn.