Koja je razlika između stalnog i dodatnog suca?


Odgovor 1:

Ništa se ne zna kao sudac koji proždire? Svi imenovani suci su stalni

Na suđenju prvo je objavljivanje postupaka

Metropolitanski magistrat

Glavni metropolitski magistrat

Dodatni okružni sudac / sudac dodatnih sjednica

(postoje različite ljestvice, a najviši je okružni sudac nižeg suda)

Okružni sudac

Visoki sudac

Vrhovni sudac