Koja je razlika između "liječnika suradnika / asistenata" i liječnika u Velikoj Britaniji?


Odgovor 1:

Suradnik liječnika sasvim je nova stvar u Velikoj Britaniji. Tečajevi iz ovog područja stari su manje od 10 godina. Suradnici liječnika provode neke rutinske testove koje liječnik tradicionalno provodi, oslobađajući vrijeme liječnika. Za magisterij iz tog predmeta na Sveučilištu u Birminghamu, za upis vam je potrebna diploma biologije. Ali oni u katalogu tečaja ne uzimaju bivše studente medicine koji su iz bilo kojeg razloga napustili medicinski fakultet. Physician Associates ne mogu se registrirati kao medicinski liječnici.