Koja je razlika između šume i šume?


Odgovor 1:

Šuma, ili „šuma“, je nejasniji pojam, teren na kojem dominiraju drveća koja mogu biti manja od šume (iako nema definiranu prijelaznu veličinu), a može se koristiti i za označavanje krpa šume, ali a ne cijelu stvar.

Šuma je izrazitiji krajolik, čitavo područje na kojem dominira drveće i graniči s izrazito različitim. Ovisno o vrsti šume, također može postojati veća raznolikost značaja u ekosustavu nego samo stabla („šuma“ se uglavnom odnosi na drveće). Paprati, vinova loza, grmlje, grmlje i ako su staze obrasle biljkama do točke na kojoj je teško pronaći jasan put, prelazi iz šume u džunglu.