Koja je razlika između alfa i gama zraka?


Odgovor 1:

Alfa zračenje je čestica (koja se naziva Alpha čestice) koja se oslobađa iz nekih radioaktivnih atoma: to je jezgra helija (2 protona i 2 neutrona). Gama zračenje (zvano Gama zraci) također se oslobađa od radioaktivnog raspada, ali je umjesto toga elektromagnetski val. U oba slučaja iz atoma se oslobađa energija.