Koja je razlika između simulacije i računanja?


Odgovor 1:
  1. Simulacija se događa kada pokrećete model procesa (obično) stvarnog života u sigurnom kontroliranom okruženju. Računanje je kada stvarno nešto procijenite poznatim algoritmom. Simulacija je binarni odnos dvaju automata koji kaže da jedan simulira drugi (tj. Što god jedan može učiniti, drugi može ponoviti). Računanje se događa kada pokrenete izvršni automat (kao što je Petri Net ili Turingov stroj).