Koja je točna razlika između puta i cestarine? Zašto plaćamo porez na putarinu čak i kad već plaćamo veliku svotu za cestu?


Odgovor 1:

Cestovni porez plaća se na vozilu prije nego što se može voziti javnim putem. Obično se plaća u trenutku kupovine novog vozila.

Porez na putarinu naplaćuje se na vozilima koja žele putovati na određenim autocestama i mostovima. Državna vlada ili lokalno tijelo naplatit će porez na putarinu na ceste ili mostove kao povrat sredstava utrošenih na izgradnju tog puta ili mosta. Cestarina za naplatu putarine mogla bi se također naplaćivati ​​radi povrata troškova održavanja ceste ili mosta.

Cestovni porez uglavnom je jednokratni iznos. Međutim, porez na putarinu plaća se kad god vozilo koristi cestu ili most na kojem se naplaćuje cestarina.

Nadam se da ovo pomaže.


Odgovor 2:

Cestovni porez je porez koji se naplaćuje na svako vozilo koje prolazi kroz cestu. Jednom kada se na vozilo plati porez na promet, on može prometovati na svim cestama u državi. Dok je putarina korisnička naknada za korištenje bilo kojeg dijela ceste ili mosta posebno izdvojenog kao takvog. Ranije tijekom carske vladavine nije postojao porez na ceste, nego je postojao samo cestarina. S obzirom na poteškoće u naplati putarina na više točaka uveden je porez na ceste koji zamjenjuje cestarinu kao jedinstveni porez na putarine.

Sada se naplaćuju putarine uz porez na ceste na više punktova za korištenje dijela tako prijavljenih cesta ili mosta. Teoretski to iznosi dvostruko oporezivanje i kao takav može se reći da je ilegalno.

No, u prikupljanju cestarina praktički postoji neko obrazloženje. Gradnja cesta i mostova postala je vrlo skupa. Uobičajena raspodjela iz proračuna države i središnje države možda nije dovoljna da podmiri rutinske popravke i troškove zamjene. U toj se situaciji ogromni izdaci potrebni za izgradnju cesta i mostova mogu podmiriti samo vanjskim financiranjem ili posebnim proračunom. Iznos posuđen od vanjskih financijera ubuduće mora biti vraćen kamatama. Iznos potreban za vraćanje vanjskog financijera naplaćuje se naplatom cestarine.

Ako se za izgradnju novih cesta i mostova ne ovisi o vanjskom financiranju, možda će biti potrebno dugo čekanje, za koje vrijeme društvo može biti uskraćeno za usluge novih cesta i mostova. Prednosti povezane s izgradnjom novih cesta i mostova višestruke su. To može pomoći u smanjenju zastoja u prometu ili smanjenju vremena vožnje do određenog mjesta ili pružanju dobre udobnosti u vožnji i slično. Ukratko, mogu uštedjeti operativni troškovi vozila. Plaćanjem cestarine troši se samo dio uštedenih troškova. To je ekonomski dobra opcija.

Druga je poanta da ako se ovisi o državnom financiranju za izgradnju novih prometnica i mostova, možda će biti potrebno povećati porez na vozila / porez na ceste. Ako se poveća porez na promet, teret će dijeliti svi ljudi koji koriste vozilo, bez obzira je li neposredni korisnik novih izgrađenih cesta ili mosta. Stoga je korisnije prikupljati porez od neposrednih korisnika. Cestarina se može smatrati porezom neposrednih korisnika novih cesta ili mosta.


Odgovor 3:

Cestovni porez je porez koji se naplaćuje na svako vozilo koje prolazi kroz cestu. Jednom kada se na vozilo plati porez na promet, on može prometovati na svim cestama u državi. Dok je putarina korisnička naknada za korištenje bilo kojeg dijela ceste ili mosta posebno izdvojenog kao takvog. Ranije tijekom carske vladavine nije postojao porez na ceste, nego je postojao samo cestarina. S obzirom na poteškoće u naplati putarina na više točaka uveden je porez na ceste koji zamjenjuje cestarinu kao jedinstveni porez na putarine.

Sada se naplaćuju putarine uz porez na ceste na više punktova za korištenje dijela tako prijavljenih cesta ili mosta. Teoretski to iznosi dvostruko oporezivanje i kao takav može se reći da je ilegalno.

No, u prikupljanju cestarina praktički postoji neko obrazloženje. Gradnja cesta i mostova postala je vrlo skupa. Uobičajena raspodjela iz proračuna države i središnje države možda nije dovoljna da podmiri rutinske popravke i troškove zamjene. U toj se situaciji ogromni izdaci potrebni za izgradnju cesta i mostova mogu podmiriti samo vanjskim financiranjem ili posebnim proračunom. Iznos posuđen od vanjskih financijera ubuduće mora biti vraćen kamatama. Iznos potreban za vraćanje vanjskog financijera naplaćuje se naplatom cestarine.

Ako se za izgradnju novih cesta i mostova ne ovisi o vanjskom financiranju, možda će biti potrebno dugo čekanje, za koje vrijeme društvo može biti uskraćeno za usluge novih cesta i mostova. Prednosti povezane s izgradnjom novih cesta i mostova višestruke su. To može pomoći u smanjenju zastoja u prometu ili smanjenju vremena vožnje do određenog mjesta ili pružanju dobre udobnosti u vožnji i slično. Ukratko, mogu uštedjeti operativni troškovi vozila. Plaćanjem cestarine troši se samo dio uštedenih troškova. To je ekonomski dobra opcija.

Druga je poanta da ako se ovisi o državnom financiranju za izgradnju novih prometnica i mostova, možda će biti potrebno povećati porez na vozila / porez na ceste. Ako se poveća porez na promet, teret će dijeliti svi ljudi koji koriste vozilo, bez obzira je li neposredni korisnik novih izgrađenih cesta ili mosta. Stoga je korisnije prikupljati porez od neposrednih korisnika. Cestarina se može smatrati porezom neposrednih korisnika novih cesta ili mosta.


Odgovor 4:

Cestovni porez je porez koji se naplaćuje na svako vozilo koje prolazi kroz cestu. Jednom kada se na vozilo plati porez na promet, on može prometovati na svim cestama u državi. Dok je putarina korisnička naknada za korištenje bilo kojeg dijela ceste ili mosta posebno izdvojenog kao takvog. Ranije tijekom carske vladavine nije postojao porez na ceste, nego je postojao samo cestarina. S obzirom na poteškoće u naplati putarina na više točaka uveden je porez na ceste koji zamjenjuje cestarinu kao jedinstveni porez na putarine.

Sada se naplaćuju putarine uz porez na ceste na više punktova za korištenje dijela tako prijavljenih cesta ili mosta. Teoretski to iznosi dvostruko oporezivanje i kao takav može se reći da je ilegalno.

No, u prikupljanju cestarina praktički postoji neko obrazloženje. Gradnja cesta i mostova postala je vrlo skupa. Uobičajena raspodjela iz proračuna države i središnje države možda nije dovoljna da podmiri rutinske popravke i troškove zamjene. U toj se situaciji ogromni izdaci potrebni za izgradnju cesta i mostova mogu podmiriti samo vanjskim financiranjem ili posebnim proračunom. Iznos posuđen od vanjskih financijera ubuduće mora biti vraćen kamatama. Iznos potreban za vraćanje vanjskog financijera naplaćuje se naplatom cestarine.

Ako se za izgradnju novih cesta i mostova ne ovisi o vanjskom financiranju, možda će biti potrebno dugo čekanje, za koje vrijeme društvo može biti uskraćeno za usluge novih cesta i mostova. Prednosti povezane s izgradnjom novih cesta i mostova višestruke su. To može pomoći u smanjenju zastoja u prometu ili smanjenju vremena vožnje do određenog mjesta ili pružanju dobre udobnosti u vožnji i slično. Ukratko, mogu uštedjeti operativni troškovi vozila. Plaćanjem cestarine troši se samo dio uštedenih troškova. To je ekonomski dobra opcija.

Druga je poanta da ako se ovisi o državnom financiranju za izgradnju novih prometnica i mostova, možda će biti potrebno povećati porez na vozila / porez na ceste. Ako se poveća porez na promet, teret će dijeliti svi ljudi koji koriste vozilo, bez obzira je li neposredni korisnik novih izgrađenih cesta ili mosta. Stoga je korisnije prikupljati porez od neposrednih korisnika. Cestarina se može smatrati porezom neposrednih korisnika novih cesta ili mosta.